Buďme hlavne zdraví, šťastní a vďační

Akokoľvek ťažký bol tento rok, ĎAKUJEME.

Za každého, kto pri nás stál, kto pomohol, kto sa usmial... A úplne najviac na svete veríme, že dobra bude okolo nás stále viac.
Želáme Vám krásne sviatky a vykročme spolu tou šťastnou nohou do Nového roka heart