ĎAKUJEME

Naše veľké ĎAKUJEME patrí firme DRUCKER, vďaka ktorej už máme na Klinike vyriešený náš veľký problém s tlačiarňami a tonermi, ktoré slúžia nielen našim malým pacientom, ale aj obetavému personálu heart