Ďakujeme za NAY poštu pre Slniečko

Posielame veľké Slniečkové ĎAKUJEME spoločnosti NAY, vďaka ktorej sme na našu Kliniku dostali ďalšie veľmi potrebné "mašinky" wink