Ďakujeme za podporu vzdelávania pre našich lekárov

Vieme, že priebežné vzdelávanie je veľmi dôležité a pri lekároch a zdravotníckom personále to platí dvojnásobne yes Práve preto sa naše združenie DETSKÁ CHIRURGIA-OZ SLNIEČKO NA CESTE! snaží čo najviac pomáhať a podporovať aj vzdelávanie lekárov či personálu na Klinike detskej chirurgie.
Naše obrovské ďakujeme patrí Nadácii Allianz za dôležitú finančnú podporu tohto projektu heart