Ďakujeme za špeciálny Mikulášsky darček

Už sa tešíme na vianočné rozprávky :-)

Detičky, ktoré musia tráviť svoj čas medzi nemocničnými stenami, budú mať zasa o niečo veselšie a farebnejšie chvíle. Vďaka dobrým ľuďom zo spoločnosti ARTHUR Real Estate Company, ktorí medzi sebou zorganizovali zbierku a kúpili našim detičkám 2 nové televízory heart