Dámy, ďakujeme Vám

Tohtoročný Kongres "Trauma v detskom veku" bol ešte niečim špeciálny. Mohli sme tam slávnostne povedať obrovské ĎAKUJEME ❤️ našim sestričkám z Kliniky detskej chirurgie ???? Tieto vzácne dámy sa s nami rozlúčili a už im dni zapľňajú dôchodcovské radosti či starosti ???? Milé dámy, srdečná vďaka za roky Vašej dôležitej, vzácnej a obdivuhodnej práce pri našich malých pacientoch ☺️