Do tretice všetko dobré

Už tretia dobročinná aukcia pomôže malým pacientom

Občianske združenie Kliniky detskej chirurgie SLNIEČKO NA CESTE! v spolupráci s Aukčnou spoločnosťou SOGA a umelcami, uzavierajú touto III. dobročinnou aukciou, sériu na nové okná na Klinike detskej chirurgie DFNsP Kramáre. Vďaka predošlým dvom dražbám sa podarilo vyzbierať 14 200 EUR a vymeniť okná na oddelení chlapcov a kojencov. Výnos tentoraz poputuje na nové okná pre oddelenie mladšieho školského veku tejto klinky. Okná na všetkých troch oddeleniach boli v nevyhovujúcom stave, v zimných mesiacoch musela klinika používať doplnkové vykurovacie telesá, ošetrujúci personál pracoval neraz aj vo svetroch. V letných mesiacoch bolo naopak na oddeleniach príliš teplo. Výmena okien priniesla energetické úspory, skvalitnila prostredie deťom, ich rodičom a ošetrujúcemu personálu.

Preto Občianske združenie SLNIEČKO NA CESTE! oslovilo aj do tretice aukčný dom SOGA a umelcov s cieľom pomôcť deťom na oddelení mladšieho školského veku. Samozrejme úspech je možný len za spoluúčasti Vás, dražiteľov.

Ďakujeme za dôveru a tým aj ocenenie našej práce.
Doc. MUDr. Ján Trnka CSc
Prednosta Kliniky detskej chirurgie DFNsP