Dobrá energia pomáha

Za dôležitú finančnú podporu pre našu Kliniku detskej chirurgie srdečne ďakujeme spoločnosti GGE ????