Dobré partnerstvá pomáhajú skvelým projektom

Na Klinike detskej chirurgie LF UK a Národného ústavu detských chorôb v Bratislave otvárame novú rehabilitačnú miestnosť pre všetkých našich pacientov. Tento užitočný projekt mohol vzniknúť vďaka spolupráci Poisťovne Dôvera, Nadácie Tesco, Občianskemu združeniu “DETSKÁ CHIRURGIA - OZ SLNIEČKO NA CESTE!” a Národného ústavu detských chorôb.

Rehabilitačná miestnosť priamo na Klinike detskej chirurgie znamená obrovskú pomoc, zvýšenie štandardu a zlepšenie podmienok liečby pre našich malých aj väčších pacientov. Tí su u nás hospitalizovaní po rôznych úrazoch či náročných operáciách, a práve vtedy je dôležitá rýchla, efektívna a odborná rehabilitácia. Vďaka nej sa pacienti oveľa rýchlejšie vracajú k správnym pohybovým návykom a zlepšuje sa nielen ich zdravotný stav, ale aj kvalita života. Dôležitou otázkou v procese liečby je aj jej dostupnosť. A práve to je ďalším veľkým prínosom vybudovania rehabilitačnej miestnosti priamo na oddelení.

 

“DETSKÁ CHIRURGIA - OZ SLNIEČKO NA CESTE!” žiadalo o príspevok v rámci grantového programu Bojovníci za zdravie pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorý realizuje zdravotná poisťovňa Dôvera. Cieľom tohto programu je systematicky podporovať projekty zamerané na skvalitnenie zdravotnej starostlivosti. Keďže vybudovanie špičkovej rehabilitačnej miestnosti bola finančne náročné, do projektu sme zapojili aj Nadáciu Tesco. Spojenie týchto dvoch nadácií s Občianskym združením, ktoré pôsobí na Klinike detskej chirurgie v Národnom ústave detských chorôb, tak prispelo k úspechu celého tohto skvelého a užitočného projektu. A v mene našich pacientov veríme, že nebolo posledné.

,,Veľmi nás teší, že v novej rehabilitačnej miestnosti priamo na Klinike detskej chirurgie môžeme našim chirurgickým a neurochirurgickým pacientom poskytnúť rýchlu a včasnú mobilizáciu v adekvátnych podmienkach a bez nutnosti presunu na rehabilitačné oddelenie. Niektoré deti potrebujú aktívny prístup už krátko po operácii a v novej telocvični s atraktívnym náradím sú viac motivované a ľahšie spolupracujú ako na lôžku,“ ocenil benefity nového pracoviska MUDr. Peter Bartoň, riaditeľ NÚDCH a poďakoval DETSKEJ CHIRURGII-OZ SLNIEČKO NA CESTE!, 

Dôvera zdravotná poisťovňa Tesco Slovensko za podporu heart