Dražba výtvarných diel na pomoc malým pacientom

Občianske združenie Kliniky detskej chirurgie DFNsP Kramáre - SLNIEČKO NA CESTE, v spolupráci s aukčnou spoločnosťou SOGA a so slovenskými výtvarníkmi, vydražili 14 výtvarných diel súčasných slovenských autorov.

23. septembra na 118. jesennej aukcii v Soge boli vydražené diela spolu za 9200€. Výnos z aukcie bol v decembri použitý na osadenie 17 nových okien na chlapčenskom oddelení.
Aukcia vznikla z iniciatívy občianskeho združenia kliniky detskej chirurgie DFNsP Kramáre Slniečko na ceste. OZ ju zorganizovalo s podporou aukčného domu Soga s.r.o., ktorý je okrem aukcií umenia známy aj tým, že niekoľko ráz ročne aktívne podporuje dobročinné aukcie.

Svoje diela do dražby venovali súčasní slovenskí výtvarníci a výtvarníci dlhodobo žijúci na Slovensku. Priatelia kliniky detskej chirurgie poskytli diela Kvety Gandlovej a Júliusa Bártfaya z vlastných zbierok.

,,Okná v našej nemocnici sú dlhodobý a veľký problém, ktorý sa nám darí riešiť len čiastkovo – postupnou výmenou na jednotlivých pracoviskách. O to viac si vážim túto iniciatívu KDCH, ktorá s výraznou podporou Aukčnej spoločnosti SOGA a slovenskými výtvarnými umelcami zabezpečila nové okná pre najväčšiu kliniku našej nemocnice,“ poďakoval všetkým zúčastneným riaditeľ DFNsP Bratislava, doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc., MHA.

„Okná na detskej chirurgii netesnili a vzhľadom na svoj vek boli v nevyhovujúcom stave. Okrem energetických úspor výmena okien skvalitnila zdravotnú starostlivosť o detských chirurgických pacientov a pozdvihla celé oddelenie na lepšiu úroveň, “ povedal prednosta kliniky Doc. Mudr. Ján Trnka CSc.

Občianske združenie založili detskí chirurgovia v r. 2012 za účelom pomoci deťom pri úrazoch a zraneniach, predovšetkým v súvislosti s dopravnou premávkou. OZ Slniečko na ceste je celoslovenský projekt, ktorý vznikol v Banskej Bystrici a Bratislave, postupne po osvedčení a etablovaní sa, bude pokračovať v rozširovaní sa do ďalších častí Slovenska.

Diela do aukcie venovali:
Sergio Bacao │Július Bártfay (†)I Erik Binder │ Peter Cvik │ Palo Čejka │ Kubo Fröhlich │Tomáš Frolo │ Kveta Gandlová (†)│ Ivan Herényi │ Martin Jursa │Miloš Kopták │ Svetozár Králik │ Marcel Mališ │ Lucia Nižnánská │ Marek Ormandík │ Andy Pheby │ Anna Stanová │ Eva Mária Trajterová │ Jakub Trajter

Viac o tejto krásnej akcii si môžete prečítať aj TU.