Kásne Vianoce

Aj tento rok máme krásne a štedré Vianoce na Klinike detskej chirurgie aj vďaka úžasným ľuďom z Amerického veľvyslanectva, The Marines a školám British International School Bratislava a Quality School International. Ďakujeme heart