Krásne poďakovanie...

...pre celý personál našej Kliniky detskej chirurgie. Nakreslila a poslala nám ho Miška Fialová, ktorá nás týmto obrázkom nielen potešila, ale priznávame, že aj pekne dojala. Ďakujeme Miška heart