Medzi TOP LEKÁRMI Slovenska

Medzi nominovanými je aj náš skvelý MUDr. Pavol Omaník, PhD.. Na Kliniku detskej chirurgie LF UK a NÚDCH v Bratislave prišiel už v roku 2000 a s krátkou prestávkou u nás pracuje až dodnes.

Aktuálne spolu s kolegami pripravujú „PEKTUS CENTRUM“, ktoré bude poskytovať najmodernejšiu diagnostiku a liečbu detských pacientov s vrodenými deformitami prednej hrudnej steny. Vďaka tejto iniciatíve sa na Klinike detskej chirurgie zásadným spôsobom zmenil prístup k diagnostike, kedy bolo CT vyšetrenie úplne nahradené presnejšími neinvazívnymi vyšetreniami pomocou magnetickej rezonancie a 3D optického skeneru. Do spektra jeho činností patrí aj aktívna účasť na mnohých slovenských a medzinárodných kongresoch, publikuje odborné články v domácich i zahraničných periodikách.

Chcete aj Vy podporiť pána doktora Omaníka? Hlasovať môžete úplne jednoducho a až do 19. júla TU heart