Nové stoličky pre lekárov a sestričky

Dnes sme veľmi radi pomohli obetavým lekárom a sestričkám, ktorí sa starajú o naše detičky na Klinike detskej chirurgie LF UK a NÚDCH.

Kadejaké, skoro muzeálne, vŕzgajúce a nebezpečné stoličky, ale aj boľavé chrbáty sú už vďaka SLNIEČKU NA CESTE! a našim partnerom minulosťou  Nech Vám všetkých 17 nových stoličiek pri Vašej dôležitej práci dlho a dobre slúži