Umelci opäť pomáhajú

Občianske združenie detskej chirurgie Slniečko na ceste v spolupráci s aukčnou spoločnosťou SOGA, bude opäť dražiť umenie v prospech kliniky detskej chirurgie Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou na Kramároch.

Výnos tentoraz použije na nové okná pre oddelenie novorodencov. Okná u novorodencov sú v podobne nevyhovujúcom stave, v akom boli u chlapcov, kým ich občianske združenie z výnosu 9 200 € z predchádzajúcej dobročinnej aukcie nedalo vymeniť. V zimných mesiacoch musí klinika používať doplnkové vykurovacie telesá, lekári často slúžia v zimných bundách. V letných mesiacoch je naopak na oddelení príliš teplo. Výmena okien, prinesie energetické úspory, skvalitní zdravotnú starostlivosť o detských chirurgických pacientov a zvýši úroveň celého oddelenia. Slniečko na ceste srdečne ďakuje všetkým umelcom, dražiteľom a priateľom, ktorí podporili predchádzajúcu dobročinnú akciu spojenú so 118. jesennou aukciou v priestoroch aukčnej spoločnosti SOGA.

Doc. MUDr. Ján Trnka CSc.
Prednosta Kliniky detskej chirurgie DFNsP, Bratislava, Limbova 1