Veselšie izbičky vďaka BSK

A máme zasa o niečo krajšie izbičky pre našich pacientov na Klinike detskej chirurgie. Je to vďaka Bratislavskému samosprávnemu kraju, ktorý nám pomohol s projektom “Spravme veselšie izbičky” ???? Mohli sme tak nakúpiť aj novú posteľnú bielizeň pre našich malých pacientov a ich rodičov ???? ĎAKUJEME ♥️