XII. sympózium DETSKÉ ZLOMENINY

Naši lekári a sestričky z Kliniky sa stretli so svojimi kolegami a hovorili o veľmi vážnych a dôležitých odborných témach. Takýto krásny pozdrav nám poslali z XII. sympózia DETSKÉ ZLOMENINY Zbiroh 2019. Už teraz ďakujeme za všetko nové, čo sa tam dozvedeli a vďaka čomu budú vedieť ešte viac a lepšie pomáhať našim malým Slniečkam heart