Želáme Vám ten najlepší...

...a najkrajší...

...dokonale Slniečkový a hlavne zdravý rok 2o2o laugh
Špeciálne v tieto sviatočné dni samozrejme nemôžeme zabudnúť na Vás všetkých, ktorí ste nám v roku 2019 pomohli, stáli pri nás, robili všetky tie malé veľké zázraky.
Naše veľké ĎAKUJEME však patrí aj všetkým lekárom, sestričkám a úplne celému personálu na našej Klinike, ktorý sa s takou láskou, trpezlivo a obetavo každý deň stará o naše najdrahšie slniečka heart