2% Z DANÍ

Ďakujeme za Vaše 2% z daní pre SLNIEČKO NA CESTE!. Spolu tak môžeme ešte viac a ešte lepšie pomáhať tomu, aby naše najdrahšie slniečka boli zdravé a žiarili šťastím. Aj vďaka Vám teraz môžeme získať nevyhnutné finančné prostriedky na to, aby sme mohli realizovať naše naplánované projekty a vymýšľať ďalšie, ešte lepšie a veľmi užitočné.
ĎAKUJEME, že nám POMÁHATE POMÁHAŤ heart

Údaje potrebné na poukázanie podielu zo zaplatenej dane:

Obchodné meno (Názov): SLNIEČKO NA CESTE!
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 42306116
Sídlo: 83340 Bratislava, Limbová 2643/1

Tlačivá potrebné na poukázanie podielu zo zaplatenej dane:

ZAMESTNANEC:
VYHLÁSENIE (editovateľné pdf)*
POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE (editovateľné pdf)

* Ak chcete, aby sme vedeli o tom, že ste nám poukázali Vaše 2%, nezabudnite vo VYHLÁSENÍ zaškrtnúť príslušné políčko (súhlas so zaslaním údajov prijímateľovi podielu zaplatenej dane). Ďakujeme smiley 

A ešte niekoľko dôležitých termínov, na ktoré by ste nemali zabudnúť  smiley

15.2.2019 - posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

31.03.2019 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).
Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne.

31.03.2019 - posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% resp. 1% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2018 môže poukázať iba 1,0% z dane.
Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak “2%” poukazuje v tomto predĺženom termíne.
Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

30.04.2019 - posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)