Aj Vaše dane môžu pomáhať. ĎAKUJEME ❤️

A spolu tak môžeme ešte viac a ešte lepšie prispieť k tomu, aby naše najdrahšie slniečka boli zdravé a žiarili šťastím.
Aj vďaka Vám a 2% (3%) z Vašich daní teraz môžeme získať nevyhnutné finančné prostriedky na to, aby sme mohli realizovať naše naplánované projekty a vymýšľať ďalšie, ešte lepšie a veľmi užitočné.
ĎAKUJEME, že nám POMÁHATE POMÁHAŤ heart

Údaje potrebné na poukázanie podielu zo zaplatenej dane:

Obchodné meno (Názov): DETSKÁ CHIRURGIA - OZ SLNIEČKO NA CESTE!
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 42306116
Sídlo: Limbová 2643/1, 833 40 Bratislava

Tlačivá potrebné na poukázanie podielu zo zaplatenej dane:

(tlačivá pre DP podávané v roku 2023 za rok 2022)

ZAMESTNANEC:
VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ PODIELU ZAPLATENEJ DANE Z PRÍJMOV FO + POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI (editovateľné online, stránka Finančnej správy)*
                                                             (editovateľné pdf na stiahnutie)*
ŽIADOSŤ O VYDANIE POTVRDENIA O ZAPLATENÍ DANE (editovateľné online, stránka Finančnej správy)


* Ak chcete, aby sme vedeli o tom, že ste nám poukázali Vaše 2% (3%), nezabudnite vo VYHLÁSENÍ zaškrtnúť príslušné políčko (súhlas so zaslaním údajov prijímateľovi podielu zaplatenej dane). Ďakujeme smiley 

--------------------------------------------

DÔLEŽITÉ TERMÍNY:

15.02.2023 - posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Nezabudnite pritom v žiadosti zaškrtnúť BOD VII., aby Vám zamestnávateľ vystavil potrebné potvrdenie o zaplatení dane.

31.03.2023 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).
Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne.

31.03.2023 - posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% resp. 1% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak za rok 2021 môže poukázať iba 1,0% z dane.
Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak “2%” poukazuje v tomto predĺženom termíne.
Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

02.05.2023 - posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov), podáva sa spolu s Potvrdením o zaplatení dane na Daňovom úrade podľa miesta bydliska.

PREDĹŽENÉ LEHOTY
PODĽA ZÁKONA č. 67/2020 Z. z.

PODANIE DAŇOVÉHO PRIZNANIA - Daňové priznanie za rok 2019 musíte podať najneskôr do 2. novembra 2020.

POUKÁZANIE PODIELU ZAPLATENEJ DANE - Aj pri tejto predľženej lehote platí, že môžete v daňovom priznaní poukázať podiel zaplatenej dane vybranému prijímateľovi.

ZAMESTNANCI - VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ PODIELU ZAPLATENEJ DANE (spolu s Potvrdením o zaplatení dane) môžete podať až do 30. novembra 2020.

ZAMESTNÁVATELIA - potvrdenie o zaplatení dane za rok 2019 musíte svojim zamestnancom vystaviť 
najneskôr do 16. novembra 2020.