VEREJNÁ ZBIERKA

Milí priatelia nášho SLNIEČKA,
opäť môžete spolu s nami pomôcť detičkám na Klinike detskej chirurgie. Už tradične, symbolicky na začiatku Adventu 2022 spúšťame našu novú dlhodobú verejnú zbierku. Zapojiť sa do nej môžete až do 30. novembra 2023. Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať heart

AKTUÁLNA VEREJNÁ ZBIERKA

VEREJNÁ ZBIERKA, ktorá bola zaregistrovaná a zapísaná rozhodnutím Ministerstva vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor všeobecnej vnútornej správy, číslo: SVS-OVS2-2022/043635-002 zo dňa 15.11.2022 pod registrovým číslom verejnej zbierky 000-2022-043635, pod názvom "SLNIEČKO NA CESTE! - pomoc deťom 4".

Všetky informácie o Verejnej zbierke sa nachádzajú v tomto ROZHODNUTÍ (pdf na stiahnutie).

Spôsob Verejnej zbierky:
- zasielanie dobrovoľných peňažných príspevkov na osobitný účet zbierky od 1. decembra 2022 do 30. novembra 2023; číslo osobitného účtu zbierky: SK51 8330 0000 0026 0236 1056
- zasielaním darcovských správ prostredníctvom služby krátkych správ SMS (ďalej len "darcovská správa SMS") na telefónne číslo 8844 od 1. decembra 2022 do 30. novembra 2023

- zbieraním príspevkov do stacionárnych pokladničiek od 1. decembra 2022 do 30. novembra 2023
- zbieraním príspevkov do prenosných pokladničiek od 17. júna 2023 do 30. júna 2023
-------------

Všetky aktuálne informácie (nielen o zbierkach) nájdete priebežne na tejto internetovej stránke alebo na našom facebooku.

(Všetky informácie o už ukončených Verejných zbierkach si môžete prečítať nižšie.)*

*UKONČENÉ VEREJNÉ ZBIERKY:

VEREJNÁ ZBIERKA, ktorá bola zaregistrovaná a zapísaná rozhodnutím Ministerstva vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor všeobecnej vnútornej správy, číslo: SVS-OVS2-2021/036124-002 zo dňa 3.11.2021 pod registrovým číslom verejnej zbierky 000-2021-036124, pod názvom "SLNIEČKO NA CESTE! - pomoc deťom 3".

Všetky informácie o Verejnej zbierke sa nachádzajú v tomto ROZHODNUTÍ (pdf na stiahnutie).

Spôsob Verejnej zbierky:
- zasielanie dobrovoľných peňažných príspevkov na osobitný účet zbierky od 1. decembra 2021 do 30. novembra 2022; číslo osobitného účtu zbierky: SK25 8330 0000 0029 0204 6613

- zbieraním príspevkov do stacionárnych pokladničiek od 1. decembra 2021 do 30. novembra 2022
- zbieraním príspevkov do prenosných pokladničiek od 16. júna 2022 do 29. júna 2022

VEREJNÁ ZBIERKA, ktorá bola zaregistrovaná a zapísaná rozhodnutím Ministerstva vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor všeobecnej vnútornej správy, číslo: SVS-OVS2-2020/032029-002 zo dňa 20.11.2020 pod registrovým číslom verejnej zbierky 000-2020-032029, pod názvom "SLNIEČKO NA CESTE! - pomoc deťom 2".

Všetky informácie o Verejnej zbierke sa nachádzajú v tomto ROZHODNUTÍ (pdf na stiahnutie).

Spôsob Verejnej zbierky:
- zasielanie dobrovoľných peňažných príspevkov na osobitný účet zbierky 
od 1. decembra 2020 do 30. novembra 2021; číslo osobitného účtu zbierky: SK36 8330 0000 0023 0189 2283
- zbieraním príspevkov do stacionárnych pokladničiek od 1. decembra 2020 do 30. novembra 2021

PREDBEŽNÁ SPRÁVA - VEREJNÁ ZBIERKA - "SLNIEČKO NA CESTE! - pomoc deťom2" (pdf na stiahnutie)
BANKOVÝ VÝPIS Z OSOBITNÉHO ÚČTU ZRIADENÉHO PRE POTREBY VZ (na stiahnutie)
ZÁVEREČNÁ SPRÁVA - VEREJNÁ ZBIERKA - "SLNIEČKO NA CESTE! - pomoc deťom2" (pdf na stiahnutie)
PODROBNÉ VÝPISY Z OSOBITNÉHO ÚČTU ZRIADENÉHO PRE POTREBY VZ (pdf na stiahnutie)
FAKTÚRY K VZ - "SLNIEČKO NA CESTE! - pomoc deťom2" (pdf na stiahnutie)

-------------

VEREJNÁ ZBIERKA, ktorá bola zaregistrovaná a zapísaná rozhodnutím Ministerstva vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor všeobecnej vnútornej správy, číslo: SVS-OVS2-2019/020270 zo dňa 19.06.2019 pod registrovým číslom verejnej zbierky 000-2019-020270, pod názvom "SLNIEČKO NA CESTE! - pomoc deťom".

Všetky informácie o Verejnej zbierke sa nachádzajú v tomto ROZHODNUTÍ (pdf na stiahnutie).

Spôsob Verejnej zbierky:
- zasielanie dobrovoľných peňažných príspevkov na osobitný účet zbierky 
od 21. júna 2019 do 21. júna 2020; číslo osobitného účtu zbierky: SK60 8330 0000 0027 0163 7193
- zbieraním príspevkov do stacionárnych pokladničiek od 21. júna 2019 do 21. júna 2020 
- zbieraním príspevkov do prenosných pokladničiek v dňoch 21.-23. júna 2019.

PREDBEŽNÁ SPRÁVA - VEREJNÁ ZBIERKA - "SLNIEČKO NA CESTE! - pomoc deťom" (pdf na stiahnutie)
BANKOVÝ VÝPIS Z OSOBITNÉHO ÚČTU ZRIADENÉHO PRE POTREBY VZ (na stiahnutie)
ZÁVEREČNÁ SPRÁVA - VEREJNÁ ZBIERKA - "SLNIEČKO NA CESTE! - pomoc deťom" (pdf na stiahnutie)
PODROBNÝ VÝPIS Z OSOBITNÉHO ÚČTU ZRIADENÉHO PRE POTREBY VZ (na stiahnutie)
FAKTÚRA K VZ - "SLNIEČKO NA CESTE! - pomoc deťom"

-------------

VEREJNÁ ZBIERKA, ktorá bola zaregistrovaná a zapísaná rozhodnutím Okresného úradu Bratislava, odbor všeobecnej vnútornej správy, číslo: OU-BA-OVVS1-2019/057873 zo dňa 03.05.2019 pod registrovým číslom verejnej zbierky 101-2019-057873, pod názvom "SLNIEČKO NA CESTE! - Festík".

Všetky informácie o Verejnej zbierke sa nachádzajú v tomto ROZHODNUTÍ (pdf na stiahnutie).

Spôsob Verejnej zbierky:
Zbieranie príspevkov do stacionárnych aj prenosných pokladničiek v dňoch 25. a 26. mája 2019 v čase od 10:00 do 18:00 na Závodisku Bratislava - Petržalka, Starohájska 29, 851 02 Bratislava - Petržalka.

PREDBEŽNÁ SPRÁVA - VEREJNÁ ZBIERKA - "SLNIEČKO NA CESTE! - Festík" (pdf na stiahnutie)
BANKOVÝ VÝPIS Z OSOBITNÉHO ÚČTU ZRIADENÉHO PRE POTREBY VZ (na stiahnutie)
ZÁVEREČNÁ SPRÁVA - VEREJNÁ ZBIERKA - "SLNIEČKO NA CESTE! - Festík" (pdf na stiahnutie)
-------------

VEREJNÁ ZBIERKA, ktorá bola zaregistrovaná a zapísaná rozhodnutím Okresného úradu Humenné, odbor všeobecnej vnútornej správy, číslo: OU-HE-OVVS-2019/006092 zo dňa 24.04.2019 pod registrovým číslom verejnej zbierky 702-2019-006092, pod názvom "DETSKÁ CHIRURGIA OZ SLNIEČKO NA CESTE!".

Všetky informácie o Verejnej zbierke sa nachádzajú v tomto ROZHODNUTÍ (pdf na stiahnutie).

Spôsob Verejnej zbierky:
Zbieranie príspevkov do stacionárnych aj prenosných pokladničiek dňa 11. mája 2019 v čase od 09:00 do 18:00 v areáli Topovné, Belá nad Cirochou, okres Snina.

PREDBEŽNÁ SPRÁVA - VEREJNÁ ZBIERKA - "DETSKÁ CHIRURGIA OZ SLNIEČKO NA CESTE!" (pdf na stiahnutie)
BANKOVÝ VÝPIS Z OSOBITNÉHO ÚČTU ZRIADENÉHO PRE POTREBY VZ (na stiahnutie)
ZÁVEREČNÁ SPRÁVA - VEREJNÁ ZBIERKA - "DETSKÁ CHIRURGIA OZ SLNIEČKO NA CESTE!" (pdf na stiahnutie)
-------------

VEREJNÁ ZBIERKA, ktorá bola zapísaná a zaregistrovaná rozhodnutím Ministerstva vnútra SR: OU-BA-OVVS1-2018/098305 zo dňa 18.10.2018 pod registrovým číslom verejnej zbierky 101-2018-098305, pod názvom "SLNIEČKO NA CESTE! - Október Festík".

Všetky informácie o Verejnej zbierke sa nachádzajú v tomto ROZHODNUTÍ (pdf na stiahnutie).

Spôsob Verejnej zbierky:
Zbieranie príspevkov do stacionárnych aj prenosných pokladničiek dňa 27. októbra 2018 v priestoroch Shopping Palace Zlaté Piesky, Bratislava-Ružinov.

PREDBEŽNÁ SPRÁVA - VEREJNÁ ZBIERKA - "SLNIEČKO NA CESTE! - Október Festík" (pdf na stiahnutie)
BANKOVÝ VÝPIS Z OSOBITNÉHO ÚČTU ZRIADENÉHO PRE POTREBY VZ (na stiahnutie)

ZÁVEREČNÁ SPRÁVA - VEREJNÁ ZBIERKA - "SLNIEČKO NA CESTE! - Október Festík" (pdf na stiahnutie)
-------------

VEREJNÁ ZBIERKA, ktorá bola zapísaná a zaregistrovaná rozhodnutím Ministerstva vnútra SR: OU-BA-OVVS1-2018/082095 zo dňa 13.8.2018 pod registrovým číslom verejnej zbierky 101-2018-082095, pod názvom "SLNIEČKO NA CESTE!".

Všetky informácie o Verejnej zbierke sa nachádzajú v tomto ROZHODNUTÍ (pdf na stiahnutie).

Spôsob Verejnej zbierky:
Zbieranie príspevkov do stacionárnych aj prenosných pokladničiek 2. septembra 2018 v priestoroch Eurovea Gallery, Pribinova 8, Bratislava.

PREDBEŽNÁ SPRÁVA - VEREJNÁ ZBIERKA - "SLNIEČKO NA CESTE!" (pdf na stiahnutie)
BANKOVÝ VÝPIS Z OSOBITNÉHO ÚČTU ZRIADENÉHO PRE POTREBY VZ (pdf na stiahnutie)
ZÁVEREČNÁ SPRÁVA - VEREJNÁ ZBIERKA - "SLNIEČKO NA CESTE!" (pdf na stiahnutie)

-------------

VEREJNÁ ZBIERKA, ktorá bola zapísaná a zaregistrovaná rozhodnutím Ministerstva vnútra SR: OU-BA-OVVS1-2018/078692 zo dňa 14.8.2018 pod registrovým číslom verejnej zbierky 101-2018-078692, pod názvom "Verejná zbierka SLNIEČKO NA CESTE!".
Všetky informácie o Verejnej zbierke sa nachádzajú v tomto ROZHODNUTÍ (pdf na stiahnutie).

Spôsob Verejnej zbierky:
Zbieranie príspevkov do stacionárnych pokladničiek v období od 17. do 19.8.2018 v určených časoch v priestoroch Areálu a hotela Divoká Voda v Čunove.

PREDBEŽNÁ SPRÁVA - "VEREJNÁ ZBIERKA SLNIEČKO NA CESTE!" (pdf na stiahnutie)
BANKOVÝ VÝPIS Z OSOBITNÉHO ÚČTU ZRIADENÉHO PRE POTREBY VZ (pdf na stiahnutie)
ZÁVEREČNÁ SPRÁVA - "VEREJNÁ ZBIERKA SLNIEČKO NA CESTE!" (pdf na stiahnutie)

Chceme, aby ste vedeli, že OZ SLNIEČKO NA CESTE! si váži Vašu pomoc a so získanými financiami zaobchádza veľmi efektívne. Nemáme žiadnych zamestnancov a všetci ľudia zapojení do činnosti nášho OZ pracujú na báze dobrovoľnosti, bez nároku na plat. Ak práve nie sme na Klinike alebo niekde v teréne, všetko robíme u nás doma, takže OZ SLNIEČKO NA CESTE! nemá ani náklady spojené s nájmom, energiami či využívaním nejakých priestorov.

Za všetky naše detičky veľmi pekne ďakujeme za každú pomoc, vďaka ktorej môžeme zlepšiť život našim malým pacientom a ich rodičom na Klinike detskej chirurgie LF UK a NÚDCH heart