VEREJNÁ ZBIERKA

Milí priatelia nášho SLNIEČKA,
momentálne nemáme vyhlásenú žiadnu verejnú finančnú zbierku.
Všetky aktuálne informácie (nielen o zbierkach) nájdete priebežne na tejto internetovej stránke alebo na našom facebooku.

(Všetky informácie o už ukončených Verejných zbierkach si môžete prečítať nižšie.)*

*UKONČENÉ VEREJNÉ ZBIERKY:

VEREJNÁ ZBIERKA, ktorá bola zaregistrovaná a zapísaná rozhodnutím Ministerstva vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor všeobecnej vnútornej správy, číslo: SVS-OVS2-2019/020270 zo dňa 19.06.2019 pod registrovým číslom verejnej zbierky 000-2019-020270, pod názvom "SLNIEČKO NA CESTE! - pomoc deťom".

Všetky informácie o Verejnej zbierke sa nachádzajú v tomto ROZHODNUTÍ (pdf na stiahnutie).

Spôsob Verejnej zbierky:
- zasielanie dobrovoľných peňažných príspevkov na osobitný účet zbierky 
od 21. júna 2019 do 21. júna 2020; číslo osobitného účtu zbierky: SK60 8330 0000 0027 0163 7193
- zbieraním príspevkov do stacionárnych pokladničiek od 21. júna 2019 do 21. júna 2020 
- zbieraním príspevkov do prenosných pokladničiek v dňoch 21.-23. júna 2019.

PREDBEŽNÁ SPRÁVA - VEREJNÁ ZBIERKA - "SLNIEČKO NA CESTE! - pomoc deťom" (pdf na stiahnutie)
BANKOVÝ VÝPIS Z OSOBITNÉHO ÚČTU ZRIADENÉHO PRE POTREBY VZ (na stiahnutie)
-------------

VEREJNÁ ZBIERKA, ktorá bola zaregistrovaná a zapísaná rozhodnutím Okresného úradu Bratislava, odbor všeobecnej vnútornej správy, číslo: OU-BA-OVVS1-2019/057873 zo dňa 03.05.2019 pod registrovým číslom verejnej zbierky 101-2019-057873, pod názvom "SLNIEČKO NA CESTE! - Festík".

Všetky informácie o Verejnej zbierke sa nachádzajú v tomto ROZHODNUTÍ (pdf na stiahnutie).

Spôsob Verejnej zbierky:
Zbieranie príspevkov do stacionárnych aj prenosných pokladničiek v dňoch 25. a 26. mája 2019 v čase od 10:00 do 18:00 na Závodisku Bratislava - Petržalka, Starohájska 29, 851 02 Bratislava - Petržalka.

PREDBEŽNÁ SPRÁVA - VEREJNÁ ZBIERKA - "SLNIEČKO NA CESTE! - Festík" (pdf na stiahnutie)
BANKOVÝ VÝPIS Z OSOBITNÉHO ÚČTU ZRIADENÉHO PRE POTREBY VZ (na stiahnutie)
ZÁVEREČNÁ SPRÁVA - VEREJNÁ ZBIERKA - "SLNIEČKO NA CESTE! - Festík" (pdf na stiahnutie)
-------------

VEREJNÁ ZBIERKA, ktorá bola zaregistrovaná a zapísaná rozhodnutím Okresného úradu Humenné, odbor všeobecnej vnútornej správy, číslo: OU-HE-OVVS-2019/006092 zo dňa 24.04.2019 pod registrovým číslom verejnej zbierky 702-2019-006092, pod názvom "DETSKÁ CHIRURGIA OZ SLNIEČKO NA CESTE!".

Všetky informácie o Verejnej zbierke sa nachádzajú v tomto ROZHODNUTÍ (pdf na stiahnutie).

Spôsob Verejnej zbierky:
Zbieranie príspevkov do stacionárnych aj prenosných pokladničiek dňa 11. mája 2019 v čase od 09:00 do 18:00 v areáli Topovné, Belá nad Cirochou, okres Snina.

PREDBEŽNÁ SPRÁVA - VEREJNÁ ZBIERKA - "DETSKÁ CHIRURGIA OZ SLNIEČKO NA CESTE!" (pdf na stiahnutie)
BANKOVÝ VÝPIS Z OSOBITNÉHO ÚČTU ZRIADENÉHO PRE POTREBY VZ (na stiahnutie)
ZÁVEREČNÁ SPRÁVA - VEREJNÁ ZBIERKA - "DETSKÁ CHIRURGIA OZ SLNIEČKO NA CESTE!" (pdf na stiahnutie)
-------------

VEREJNÁ ZBIERKA, ktorá bola zapísaná a zaregistrovaná rozhodnutím Ministerstva vnútra SR: OU-BA-OVVS1-2018/098305 zo dňa 18.10.2018 pod registrovým číslom verejnej zbierky 101-2018-098305, pod názvom "SLNIEČKO NA CESTE! - Október Festík".

Všetky informácie o Verejnej zbierke sa nachádzajú v tomto ROZHODNUTÍ (pdf na stiahnutie).

Spôsob Verejnej zbierky:
Zbieranie príspevkov do stacionárnych aj prenosných pokladničiek dňa 27. októbra 2018 v priestoroch Shopping Palace Zlaté Piesky, Bratislava-Ružinov.

PREDBEŽNÁ SPRÁVA - VEREJNÁ ZBIERKA - "SLNIEČKO NA CESTE! - Október Festík" (pdf na stiahnutie)
BANKOVÝ VÝPIS Z OSOBITNÉHO ÚČTU ZRIADENÉHO PRE POTREBY VZ (na stiahnutie)

ZÁVEREČNÁ SPRÁVA - VEREJNÁ ZBIERKA - "SLNIEČKO NA CESTE! - Október Festík" (pdf na stiahnutie)
-------------

VEREJNÁ ZBIERKA, ktorá bola zapísaná a zaregistrovaná rozhodnutím Ministerstva vnútra SR: OU-BA-OVVS1-2018/082095 zo dňa 13.8.2018 pod registrovým číslom verejnej zbierky 101-2018-082095, pod názvom "SLNIEČKO NA CESTE!".

Všetky informácie o Verejnej zbierke sa nachádzajú v tomto ROZHODNUTÍ (pdf na stiahnutie).

Spôsob Verejnej zbierky:
Zbieranie príspevkov do stacionárnych aj prenosných pokladničiek 2. septembra 2018 v priestoroch Eurovea Gallery, Pribinova 8, Bratislava.

PREDBEŽNÁ SPRÁVA - VEREJNÁ ZBIERKA - "SLNIEČKO NA CESTE!" (pdf na stiahnutie)
BANKOVÝ VÝPIS Z OSOBITNÉHO ÚČTU ZRIADENÉHO PRE POTREBY VZ (pdf na stiahnutie)
ZÁVEREČNÁ SPRÁVA - VEREJNÁ ZBIERKA - "SLNIEČKO NA CESTE!" (pdf na stiahnutie)

-------------

VEREJNÁ ZBIERKA, ktorá bola zapísaná a zaregistrovaná rozhodnutím Ministerstva vnútra SR: OU-BA-OVVS1-2018/078692 zo dňa 14.8.2018 pod registrovým číslom verejnej zbierky 101-2018-078692, pod názvom "Verejná zbierka SLNIEČKO NA CESTE!".
Všetky informácie o Verejnej zbierke sa nachádzajú v tomto ROZHODNUTÍ (pdf na stiahnutie).

Spôsob Verejnej zbierky:
Zbieranie príspevkov do stacionárnych pokladničiek v období od 17. do 19.8.2018 v určených časoch v priestoroch Areálu a hotela Divoká Voda v Čunove.

PREDBEŽNÁ SPRÁVA - "VEREJNÁ ZBIERKA SLNIEČKO NA CESTE!" (pdf na stiahnutie)
BANKOVÝ VÝPIS Z OSOBITNÉHO ÚČTU ZRIADENÉHO PRE POTREBY VZ (pdf na stiahnutie)
ZÁVEREČNÁ SPRÁVA - "VEREJNÁ ZBIERKA SLNIEČKO NA CESTE!" (pdf na stiahnutie)

Chceme, aby ste vedeli, že OZ SLNIEČKO NA CESTE! si váži Vašu pomoc a so získanými financiami zaobchádza veľmi efektívne. Nemáme žiadnych zamestnancov a všetci ľudia zapojení do činnosti nášho OZ pracujú na báze dobrovoľnosti, bez nároku na plat. Ak práve nie sme na Klinike alebo niekde v teréne, všetko robíme u nás doma, takže OZ SLNIEČKO NA CESTE! nemá ani náklady spojené s nájmom, energiami či využívaním nejakých priestorov.

Za všetky naše detičky veľmi pekne ďakujeme za každú pomoc, vďaka ktorej môžeme zlepšiť život našim malým pacientom a ich rodičom na Klinike detskej chirurgie LF UK a NÚDCH heart