Finančná podpora

Milí priatelia SLNIEČKA NA CESTE!,
aktuálne nemáme otvorenú žiadnu Verejnú zbierku, no stále je dosť iných spôsobov, ako môžete spolu s nami pomôcť detičkám na Klinike detskej chirurgie. Najnovšie napríklad aj pri kúpe lístka na FESTÍK - najveselší detský festival. Viac informácií nájdete na tejto internetovej stránke alebo na našom facebooku. Všetky informácie o už ukončených Verejných zbierkach si môžete prečítať nižšie.

Všetky informácie o aktuálnej aj už ukončených Verejných zbierkach si môžete prečítať nižšie.

UKONČENÉ VEREJNÉ ZBIERKY:

VEREJNÁ ZBIERKA, ktorá bola zapísaná a zaregistrovaná rozhodnutím Ministerstva vnútra SR: OU-BA-OVVS1-2018/098305 zo dňa 18.10.2018 pod registrovým číslom verejnej zbierky 101-2018-098305, pod názvom "SLNIEČKO NA CESTE! - Október Festík".

Všetky informácie o Verejnej zbierke sa nachádzajú v tomto ROZHODNUTÍ (pdf na stiahnutie).

Spôsob Verejnej zbierky:
Zbieranie príspevkov do stacionárnych aj prenosných pokladničiek dňa 27. októbra 2018 v priestoroch Shopping Palace Zlaté Piesky, Bratislava-Ružinov.

PREDBEŽNÁ SPRÁVA - VEREJNÁ ZBIERKA - "SLNIEČKO NA CESTE! - Október Festík" (pdf na stiahnutie)
BANKOVÝ VÝPIS Z OSOBITNÉHO ÚČTU ZRIADENÉHO PRE POTREBY VZ (na stiahnutie)

ZÁVEREČNÁ SPRÁVA - VEREJNÁ ZBIERKA - "SLNIEČKO NA CESTE! - Október Festík" (pdf na stiahnutie)
-------------

VEREJNÁ ZBIERKA, ktorá bola zapísaná a zaregistrovaná rozhodnutím Ministerstva vnútra SR: OU-BA-OVVS1-2018/082095 zo dňa 13.8.2018 pod registrovým číslom verejnej zbierky 101-2018-082095, pod názvom "SLNIEČKO NA CESTE!".

Všetky informácie o Verejnej zbierke sa nachádzajú v tomto ROZHODNUTÍ (pdf na stiahnutie).

Spôsob Verejnej zbierky:
Zbieranie príspevkov do stacionárnych aj prenosných pokladničiek 2. septembra 2018 v priestoroch Eurovea Gallery, Pribinova 8, Bratislava.

PREDBEŽNÁ SPRÁVA - VEREJNÁ ZBIERKA - "SLNIEČKO NA CESTE!" (pdf na stiahnutie)
BANKOVÝ VÝPIS Z OSOBITNÉHO ÚČTU ZRIADENÉHO PRE POTREBY VZ (pdf na stiahnutie)
ZÁVEREČNÁ SPRÁVA - VEREJNÁ ZBIERKA - "SLNIEČKO NA CESTE!" (pdf na stiahnutie)

-------------

VEREJNÁ ZBIERKA, ktorá bola zapísaná a zaregistrovaná rozhodnutím Ministerstva vnútra SR: OU-BA-OVVS1-2018/078692 zo dňa 14.8.2018 pod registrovým číslom verejnej zbierky 101-2018-078692, pod názvom "Verejná zbierka SLNIEČKO NA CESTE!".
Všetky informácie o Verejnej zbierke sa nachádzajú v tomto ROZHODNUTÍ (pdf na stiahnutie).

Spôsob Verejnej zbierky:
Zbieranie príspevkov do stacionárnych pokladničiek v období od 17. do 19.8.2018 v určených časoch v priestoroch Areálu a hotela Divoká Voda v Čunove.

PREDBEŽNÁ SPRÁVA - "VEREJNÁ ZBIERKA SLNIEČKO NA CESTE!" (pdf na stiahnutie)
BANKOVÝ VÝPIS Z OSOBITNÉHO ÚČTU ZRIADENÉHO PRE POTREBY VZ (pdf na stiahnutie)
ZÁVEREČNÁ SPRÁVA - "VEREJNÁ ZBIERKA SLNIEČKO NA CESTE!" (pdf na stiahnutie)

Chceme, aby ste vedeli, že OZ SLNIEČKO NA CESTE! si váži Vašu pomoc a so získanými financiami zaobchádza veľmi efektívne. Nemáme žiadnych zamestnancov a všetci ľudia zapojení do činnosti nášho OZ pracujú na báze dobrovoľnosti, bez nároku na plat. Ak práve nie sme na Klinike alebo niekde v teréne, všetko robíme u nás doma, takže OZ SLNIEČKO NA CESTE! nemá ani náklady spojené s nájmom, energiami či využívaním nejakých priestorov.

Za všetky naše detičky veľmi pekne ďakujeme za každú pomoc, vďaka ktorej môžeme zlepšiť život našim malým pacientom a ich rodičom na Klinike detskej chirurgie LF UK a NÚDCH heart