Zbierka na manometer

Čo to vlastne anorektálny manometer je?

Je to veľmi užitočný prístroj. Účelom anorektálnej manometrie je totiž predoperačné a pooperačné hodnotenie funkcií svalstva anu a rekta a nervových štruktúr inervujúcich danú oblasť, umožňujúce získavať objektívne informácie o stave pacientovej kontinencie. Výstupom zo sledovania kontraktility je hodnotenie primárneho stavu pacienta a následné monitorovanie zmien, čo zvyšuje kvalitu práce v starostlivosti o pacientov s vrodenými chybami. 
Predpokladaná cena prístroja je 27.000,- EUR s DPH.

Každý finančný príspevok je dôležitým kamienkom do tejto mozaiky.
Ak nám chcete a viete pomôcť, môžete tak urobiť ľubovoľným finančným príspevkom na účet OZ.
Do poznámky prosím uveďte "manometer_zbierka". Ďakujeme
 smiley

DETSKÁ CHIRURGIA - OZ SLNIEČKO NA CESTE!
FIO banka
číslo účtu: 2900451930/8330
IBAN: SK09 8330 0000 0029 0045 1930