Oddychová miestnosť pre rodičov

Táto miestnosť bude slúžiť rodičom pre oddych počas hospitalizácie alebo dlhej operácie ich dieťaťa. Toto sú chvíle, keď v tej obrovskej nemocnici naozaj potrebujete pokojné miesto, kde si môžete len tak sadnúť, usporiadať myšlienky alebo si ukradnúť chvíľku na kávu, čaj alebo noviny či knižku.
V tejto miestnosti sa stretnú rodičia hospitalizovaných detí v rôznych životných situáciách (vzájomná podpora, vypočutie a rozprávanie o pobyte v nemocnici, zdieľanie skúseností a rád...)
Predpokladaná cena rekonštrukcie a zariadenia priestoru je 14.100,- EUR bez DPH

Každý finančný príspevok je dôležitým kamienkom do tejto mozaiky.
Ak nám chcete a viete pomôcť, môžete tak urobiť ľubovoľným finančným príspevkom na účet OZ.
Do poznámky prosím uveďte "oddychova_zbierka". Ďakujeme
 smiley

Občianske združenie SLNIEČKO NA CESTE!
FIO banka
číslo účtu: 2900451930/8330
IBAN: SK09 8330 0000 0029 0045 1930